simple is beautiful
OULU DAILY PHOTO: No more golden yellow leaves - Ei enää kullan keltaisia lehtiä
2 ... 2 ...

Sunday, October 22, 2006

No more golden yellow leaves - Ei enää kullan keltaisia lehtiä

This kind of weather today, not so cold though. Temperature has been around zero.
Tämmöinen keli tänään, ei kummin kovin kylmä. Lämpötila on ollut nollan seutuvilla.

0 comments:

Post a Comment